DOOFLIXหน้าแรก
ตารางถ่ายทอดสด
รายการสด
ภาพยนต์
ซีรีส์
อนิเมะ
หนังผู้ใหญ่ 18+

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒

HD

เลือกความละเอียด:

พากษ์ไทย - 1080p

ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๒

เรื่องย่อ:

ภาพยนตร์เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร มหาราช 2 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ครั้นเมื่อปีพุทธศักราช 2114 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า ซึ่งพระเจ้าบุเรงนองสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงศรีอยุธยา สืบต่อจากสมเด็จพระมหินทราธิราช ก็โปรดให้สมเด็จพระนเรศวรเสวยราชย์ครองเมืองพิษณุโลก เป็นใหญ่เหนือหัวเมืองเหนือทั้งปวง